Tibro Energi AB

0 lediga jobb

Tibro Elnät AB är ett kommunalt bolag med säte i Tibro Kommun. I koncernen ingår Tibro Elnät AB som moderbolag och det helägda dotterbolaget Tibro Energi AB.

Vi är 18 anställda som finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar för att våra kunder.

Vi skall vara den goda samarbetspartnern för att bidra till en grön och hållbar framtid genom ett långsiktigt arbete som förbättrar livskvaliteten i samhället.

Våra områden:

Elnät

Elhandel

El produktion: Vattenkraftverk Brokvarn, Solenergi och Vindkraft

Stadsnät: Fiberanslutning till Tibro Kommuns invånare, Fibertjänster och Tv tjänster

Generering av elektricitet

   20-49